Το 1ο Ράλλυ Σπρίντ Κισσάβου είναι γεγονός

Η ΟΜΑΕ προκήρυξε εκλογές

Αθήνα, 9 Απριλίου 2021

Η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ), μετά από την από 08.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει την πρόσκληση των Σωματείων-Μελών της στη Γενική Αρχαιρεσιακή Συνέλευση που θα διεξαχθεί μεψηφιακά μέσα την 26η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.


Η εκλογική διαδικασία της ΟΜΑΕ, στην οποία θα συμμετάσχουν 29 Σωματεία-Μέλη της, θα διεξαχθεί βάσει των αναλυτικών προδιαγραφών και οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τη διενέργεια εκλογών μέσω διαδικτύου, εξ αιτίας τωνπεριορισμών που ισχύουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid19.Την αναλυτική πρόσκληση για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, καθώς και τις λεπτομέρειες της εκλογικής διαδικασίας, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΟΜΑΕ (www . omae - epa . gr ).

Γραφείο Τύπου

Σχόλια